Obrazy z życia i podróży

Nasz panicz, mówi trochę lepiej lub gorzej po francuzku (najczęściej bardzo źle) ubiera się starannie i modnie, sypia długo, wymyśla z jedzeniem, prawi o truflach i pasztetach,
nudzi się z professij gdy jest w towarzystwie slachty (którą jednak zupełnie nie gardzi) — i — najpowszechniej jest goły.
To łatwo wytłómaczyć: z małemi resursami, bez pracy, wciągniony w życie wymagające kosztów ubrania, ekwipażu i t. p. prędko nasz panicz wycieńcza sakiewkę.
Nic znać tego jednak po nim, na pierwszy rzut oka, niedostatek zamaskowany jest wybornie, w poufalszem dopiero obcowaniu objawia się częstemi listy, proszącemi o pożyczenie
pieniędzy, pod różnemi pretextami, extra nadzwyczajnego i nieprzewidzianego niedostatku chwilowego. Czepiający się panów, jak są uważani od nich?
czem okupują swoje przyjęcie w ich domu? to łatwo wytłómaczyć.
Panowie radzi są czasem pożartować z kogoś, mieć przy sobie istotę bez konsekwencij wygodną, jak skórzana poduszka, która — zda się na krzesło i pod głowę, istotę, która
za nich pojedzie, pójdzie, wykłóci się, napisze (jeśli potrafi) znosi im plotki z całego świata, milczy gdy milczą, śmieje się, gdy się śmieją, pije gdy piją i gra gdy grają.
Oni zaś raz poświęciwszy się na życie pasożytów, umieją stać się potrzebnymi w domu, zupełnie tak, jak nie jeden sprzęt w po-
koja, na któren właściciel prawie nie zważa,
a jednak przykroby mu się zrobiło, gdyby go wyniesiono i postrzegłby ten brak zaraz.
Towarzysze ciągli żywota pańskiego, nasi młodzi panowie, nie mają swego życia, swej woli, swych smaków osobistych, właściwych, we wszystkiem odbijają swoich Jaśnie.
Oświeconych przyjaciół, (jak ich zowią.).
W tego rodzaju zwierciadłach można spokojnie obserwować nie jedno pańskie oblicze, tak, jak przez zakopcone szkło, obserwuje się plamy na słońcu i jego zaćmienia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>