Obrazy z życia i podróży


Choroba państwa napada niekiedy młodych, częściej średniego wieku ludzi, lecz są przykłady, ze się daje rozsądną kuracją uleczyć.
Nie jednego żona, przyjaciel naprowadził na drogę rozsądku.
Zapomniałem namienić, że gdy pół-panek najserdeczniej poluje na tytuł przynajmniej Hrabiego in par-tibus, sześć herbów kolligacyjnych wycina na-pieczątce i sługom swoim każe
się tytułować JW. Grafem — chory na pana po większej części nie śmie się na to odważyć.
Choroba państwa objawia się zwykle naprzód, niejakąś zazdrością na widok ludzi bogatych, którzy oczy tłumu ku sobie ciągną; zazdrość ta wkrótce przeradza się w rodzaj
uderzającego niepokoju. Chory, chodzi, myśli, gryzie paznogcie, targa włosy, liczy się ze swoim majątkiem.
Sumienie mu powiada, że nie jest panem, on sobie mówi, że mógłby nim być.
Po długiej walce z samym sobą, chory zaczyna od jakiego wielkiego głupstwa, płaci za karetę kilkaset dukatów, kupuje cug kosztowny.
Gdy raz począł, nie umie (bo nie chce) się powściągnąć, tłómaczy się przed sobą, że mając konie, trzeba mieć powóz, mając powóz i konie, potrzeba mieć liberją, z
liber-ją, powozem i końmi, trzeba domu stosownie utrzymanego na pewnej jakiejś odpowiedniej stopie.
Jeśli chory znajdzie oppozycją w domu od przeciwnej temu żony, która nieumiejąc inaczej dać sobie rady, wprost mu się sprzeciwiać będzie — najczęściej rozjątrzy się gorzej
jeszcze i więcej głupstw popełni. Po niejakim czasie ta zapalna w początkach słabość, odchodzić pocznie, albo, co gorzej, w chroniczną się zmieni.
Naówczas bieda rodzinie, której fundusz pochłonie, biada często poczciwości, która upada pod gruzami walącej się fortunki.
Ciężkie interessa najpoczciwszego czasem, czynią W końcu złym, gdy w nim jeszcze do końca, dotrwa ta choroba państwa.
Doskonałe to ludu naszego prostego przysłowie, że głód kradnie a dług kręci.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>