Obrazy z życia i podróży


Lecz wróćmy do pań literatek, które pomimo to wszystko, nieprędko jeszcze czytać będą po polsku. Bo dla czegoż te panie czytają? Czy z potrzeby dusznej? czy dla nakarmienia się?
czy przez ciekawość, czy dla zajęcia czemś życia? — O nie! dla tego tylko, aby mogły w towarzystwie powiedzieć — Czytałam to; to jest przez próżność.
A z przeczytania xiążki polskiej jak i przed kim się pochwalić?
Niektóre panie przez próżność zachciały umieć po włosku, po angielsku, po niemiecku, po łacinie nawet i po grecku, aby mogły temi języki przemówić słów parę, napisać co w
Albumie przyjaciółki i najdzikszą jaką dewizę wyszyć na czem, przylepić do czego.
Na sto kobiet uczonych, literatek, dziewięćdziesiąt i kilka (niemówie dziewięć przez grzeczność) — uczy się i czyta — przez próżność.
Ale kiedy tak moje panie, to czasby przez próżność przynajmniej nauczyć się popolsku — To tak łatwo! a takbyśmy wam zato byli wdzięczni!
Pani elegantka to typ nie nasz i bardzo znajomy, bodaj najpospolitszy. Jest kilka jego odmian.
Każda prawic; kobieta, która tylko może, idzie za modą z zapałem, z przejęciem się nią, jej duchem tajemniczym, jej znaczeniem filantropicznem, socjalnem, humanitarnem etc.
(Bo w modzie jest to wszystko tylko nie każdy to widzi). Są nawet jeńjusze (gdzież niema jeńjuszów teraz?) które zgadują modę, przeczuwają przyjście jej.
Życie pani elegantki znajome, niema go co opisywać.
Najczęściej piękna twarz zdobi panią naszą, ale wówczas nawet gdy ta twarz jest już mniej piękną, lub niepiękną wcale, zapał do elegancij nie ustaje.
Nieznam na świecie stworzenia pocieszniejszego nad starą elegantkę.
Zwykle uczuwszy zbliżenie tej nieszczęsnej, nieuchronnej zimy, rozsądniejsze panie, nie wyrzekając się pewnego przyzwoitego wytworu w ubraniu, zrzekają się wszakże tego
wszystkiego, co wyłącznie stosowne jest młodym.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>