Obrazy z życia i podróży


Ale dajmy już pokój panom bez fortuny i wybaczmy im, że czasem narzekają na losy (choć losy są po większej części sprawiedliwe), przejdźmy do innej odmiany familij panów.
Z Mecenasów to zapewne których linja wygasła, przerodził się dzisiejszy wielki pan literat, protektor nauk, przyjaciel uczonych, poeta, artysta, muzyk, dramaturg-, romansopisarz, i t.d.
i t.d. I tam dalej jest tu tak koniecznie potrzebne, jak dawniej bywało, gdy je kładziono przy wyliczeniu tytułów starostw.
Dziś literackie tytuły i literackie pretensje zastępują inne pretensje i tytuły, których niema.
Niech nas Bóg uchowa abyśmy mieli narzekać na to, co najmocniej pochwalać należy — popęd do umysłowego życia, do nauk, do sztuk; lecz pochwalając to co się zowie szczerym
popędem, śmiać się musim z tego, co się nie potrafi inaczej nazwać, chyba śmieszną pretensją.
Pan, który za młodu całowany był w czoło przez Jaśnie Oświeconą lub Jaśnie Wielmożną matkę, za dowcipne przekąsy z gości w rodzicielskim domu bywających, którego
nauczyciel wysławiał jenjuszem nieporównanym en herbe, który w szesnastym roku życia probował pisać bajki poprawiane tajemnie przez pana Guwernera, który już we dwudziestym zjadł
ogromną liczbę romansów, we dwudziestym wtórym włożył na nos złote okulary, w dwudziestym piątym staje się nagle sławnym literatem, uczonym, poetą i t. p. czem chce.
— Nie bez przyczyny mówię czem chcey bo pan który musi z siebie czynić ofiarę wymaganiom swej pozycij socjalnej (położenia towarzyskiego, jeśli chcecie?
), nie jest obowiązany dowodzić dzieły, czarno na białem, reputacij, jaką mu ludzie zrobili. Dość jest, aby zaczęto o nim mówić — Jest poetą. Jest literatem.
Świat wierzy na słowo, a gdy jeszcze Jaśnie Wielmożny zgrabnie w roz-
mowie co lalka dni przypomni swoje niby jakieś wiersze, swój poczęty poemat, dramat, romans; — sława jego
już jest ugruntowana.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>