Obrazy z życia i podróży

Jednakże i to prawda, że najwięcej owych exystencij zagadkowych, błyszczących a niewiedzieć czem podsycanych, spostrzega się między panami bez majątku.
Ktoś jedzie — Koczyk nowy, ludzie w liberij sam pan bardzo przyzwoity (to oznacza dobrze ubranego i jako tako w salonie prezentującego się człowieka). Pytasz — kto to taki?

— Hrabia....
— Z daleka? —
— Jakto?
— Gdzie mieszka?
— Wszędzie i nigdzie —
— Coż? gdzie ma majątek?
— Niema majątku.
— Więc kapitały?
— Niema kapitałów —
— Z czegoż się tak utrzymuje?
— Zagadka —
Podobnych zagadek jest bardzo wiele, a ile razy zachce się ludziom je rozwiązywać, wpadają w szczególne domysły, których tu powtarzać nie będziemy.
Panowie goli, urodzeni już w czasie upadku swej familij, od lat prawie dwudziestu życia, zajęci są zwykle, wielką, niesłychaną pracą, w pocie czoła dobijają się, mozolą, aby
się — bogato ożenić. Gdy ubogi slachcic zgoleje, jak to mówią po prostu, przedaje na ostatku swój sygnet po pradziadach, swoje sztuce srebrne i t. p.
Pan na ostatku przedaje swoje imie i samego siebie. Czasem się ten towar dobrze dosyć płaci.
Perjod życia, w którym panicze, sądzą się kawalerami do wzię-
cia, w którym radziby jaką posażną uszczęśliwić slachciankę, jest prawie nieustanną podróżą od pałacu do
dworu. Gdzie tylko krocie są na wydaniu, tam pewnie i nasz kawaler się zjawia, udający znudzonego, z miną protektorską i zakrawającą na impertynencją.
Tak często kilkanaście lat upływa naszemu panu, który na harbuzowej dyecie, wychudłszy wreście, żeni się prawie gwałtem i przedaje się o wpół taniej niż z góry zacenial, bo
począwszy od miljonów, są co kończą na dwóchset duszach założonych w Banku — Zresztą owi panowie, mają zawsze w zapasie nadzieję, trzymającą ich na nogach — nadzieję
sukcessij.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>