Obrazy z życia i podróży

A tak i gorzałeczka trochę zapalony
I o twoje ustawy jak lew rozjuszony,
Będąc synem prawdziwym ciebie swego ojca,
Skoczy w skok na drabinę po kokosz do kojca
Ledwie się do
kurnika po drabinie dorwie,
Za gardło w kojcu kokosz jarzębatą porwie,
Wtem dowódzca nad kury, kogutek cnotliwy
Broniąc kokoszy począł trzepotać żarliwy
I tak długo po
kojcu stroił swe firlcje
Aż uczynił latawca z Xiędza Kaznodzieje.
Wtem zleciał miłośniczek, nie rzekł tylko — Rata.
Dzieci tu wrzask — Ach u diabłać już nasz miły tata.
A pani która ryby nieboga warzyła
Ujrzawszy to warząchew z ręku upuściła.
Już ci miał jakożkolwiek lekkie przenosiny
Ale zaś daj go diabłu, twarde pokładziny.
Głowa ona Hożego pisma wszystka pełna
Brzękła o ziemię, aż z niej poleciała wcina,
Język którym siekł niegdy rześko Boże słowa
Ucięły zęby, wnet mu ustała i mowa.
Gardło ono co głośno we zborze śpiewało
Skrzywiwszy się haniebnie spiekłą krwią zawrzało
Jeśliby też kęs drogi uchybił do nieba,
(To jako pijanemu dziwić się nie
trzeba)
Przez cię pokazana ma być prosta droga
Bo go na twej posłudze porwała śmierć sroga.
O twe się prawa ujął, o twoje ustawy,
Chciał jeść mięso w Sobotę, męczennik len prawy
Albowiem żeby postów papieskich nie chował
Szyi złamać od kurów spadłszy nie
żałował.
I my go będziem jako męczennika czcili,
Bo no oto koguty dla postu zabili.
Więc był wielki dozorca twych przykazań w Wilnie
We wszech cię cnotach twoich naśladował pilnie.
W uczynkach się nie kochał, w samej wierze tylko,
Miał żoneczkę nieszpetnę i dziateczek kilko.
Co się tyczę spełniania, gdy czeyo dobrego
Zaręczamy, że spełni aż do dna samego:
Że go możem malować z tą złamaną szyją
Między czterma cnotami za temperancją.
I owszem niech za twoją łaską to rzeczemy,
Wielą cnot on cię przeszedł, na oko widziany.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 Nastepna>>