Scroll to Top

Wstawienie słupków uniemożliwiających wjazd na teren pod budynkiem mieszkalnym było ostatnim elementem prac drogowych w rejonie skrzyżowania ulic...