Scroll to Top

Nieczystości znów spływają do Wisły. Tym razem nie przez awarię, a falę wezbraniową. W wyniku podniesienia stanu rzeki należało rozpiąć most...