Scroll to Top

Decyzja rządu o wyłączeniu aglomeracji warszawskiej ze wsparcia unijnego Mazowsza i przeniesienie tego finansowania do budżetu centralnego wzbudza...

Unia Europejska, z jej biurokracją, mocnym skrętem lewicowym, fatalną klasą polityczną, przesadnymi regulacjami może się nie podobać. Stąd polityka...