Scroll to Top

Był owszem Mieczysław Wilczek postacią niejednoznaczną. Na przemianach, również gospodarczych, okresu transformacji kładzie się wiele cieni....