Scroll to Top

Paweł Rabiej nie jest już wiceprezydentem Warszawy! Decyzję o dymisji polityka Nowoczesnej podjął osobiście prezydent, Rafał Trzaskowski. Powód?...

Obowiązki zdymisjonowanego wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja przejęła wiceprezydent Renata Kaznowska. To o tyle istotne, że wśród nich jest...

Gospodarowanie odpadami, strefa płatnego parkowania, postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie – to tylko niektóre tematy czwartkowej...