Scroll to Top

Bez wątpienia powierzenie spółce rosyjskiego oligarchy budowy tak newralgicznego obiektu, jakim jest ambasada jest ogromnym błędem i jest to błąd...