Scroll to Top

Tadeusz Isakowicz-Zaleski fot. Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0 Przede wszystkim szczepieni powinni być pracownicy bardzo licznych...

. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski o świątecznych tradycjach Moja rodzina pochodzi z Kresów Wschodnich. I tam było szereg współżyjących obok...