2 lutego – ostatni dzień z kolędami. Ważne święto katolików

Posted on Lut 2 2021 - 12:03am by admin

2 lutego w Kościele katolickim przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia wspominane jest ofiarowanie małego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. W kościele święci się też świece zwane gromnicami.  W niektórych rejonach święto nazywane jest dniem Symeona, na pamiątkę starca, który rozpoznał w Jezusie mesjasza. W polskiej tradycji to ostatni dzień, w którym śpiewa się kolędy (choć czas Bożego Narodzenia skończył się kilka tygodni wcześniej). 2 lutego to także ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.

fot. Freeimages.com

Święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane też świętem Oczyszczenia Maryi Panny, bądź Matki Bożej Gromnicznej obchodzone jest na pamiątkę opisanego w Ewangelii ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej. Każdy pierworodny żydowski chłopiec, 40 dni po narodzeniu miał być w Świątyni ofiarowany Bogu. Ofiarowano parę synogarlic lub 2 młode gołębie. Podczas ofiarowania starzec Symeon mówi, że teraz, gdy ujrzał Dziecię może już umrzeć, zapowiada też mękę i wielkość Jezusa. Na Zachodzie przeżywano to święto jako czas wyzwolenia się kobiety z dziedzictwa grzechu Ewy. W polskiej tradycji to symboliczny koniec okresu śpiewania kolęd. Tego dnia przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. To święto obchodzone jest na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni 40 dni po Jego Narodzeniu. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego święto zwane jest Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej. Wg tradycji w dniu Matki Bożej Gromnicznej do Kościołów wierni przychodzą ze świecami, zwanymi gromnicami. Świece te były dawniej zapalane podczas burzy, miały chronić od piorunów. Przez lata palono też je w chwili czyjejś śmierci. Formalnie okres Bożego Narodzenia skończył się w dniu Chrztu Pańskiego, jednak według tradycji do 2-go lutego w kościołach śpiewane są kolędy, w niektórych świątyniach wciąż można podziwiać bożonarodzeniowe szopki. Ten czas kończy się 2-go lutego.

(az, źródło: NTW, Wikipedia)

Leave A Response