COVID i depresja. Zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego bada lęki Polaków

Posted on Sty 31 2021 - 1:35am by admin

fot. Adrian Grycuk Wikipedia By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78344754

Zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin z Wydziału Psychologii UW opracował raport z czterech fal badania dotyczącego nasilenia i uwarunkowań objawów depresji i lęku wśród dorosłych Polaków w trakcie pandemii COVID-19. Najwyższe nasilenie objawów depresji i lęku uogólnionego osoby badane odczuwały w maju i grudniu, natomiast najniższe w lipcu 2020. W grudniu 2020 w grupie ryzyka klinicznego nasilenia objawów depresji znajdowało się 29 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn.

Leave A Response