Inwentaryzacja zieleni w parkach w Warszawie

Posted on Sty 18 2021 - 12:06am by admin

fot. Adrian Grycuk By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62210268

Szczegółową inwentaryzację terenową zieleni w parku Morskie Oko i w parku przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich zakończył Zarząd Zieleni. W obu parkach na łącznej powierzchni około 40 ha rośnie blisko 3,5 tys. drzew. „Dzięki inwentaryzacji specjaliści ZZW mogą sprawniej zarządzać danym terenem, planować i realizować w stosownym czasie adekwatne działania w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni – regularne lub interwencyjne (gdy sytuacja tego wymaga). Dobra znajomość układu zieleni parkowej pozwala ponadto na przemyślane planowanie inwestycji, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na funkcjonalność danego terenu czyniąc go bardziej atrakcyjnym, spełniającym zróżnicowane potrzeby użytkujących go mieszkańców” – tłumaczy ZZW.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response