Zaszczepić trzeba też bezdomnych!

Posted on Sty 7 2021 - 4:04am by admin

Tadeusz Isakowicz-Zaleski fot. Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0

Przede wszystkim szczepieni powinni być pracownicy bardzo licznych ośrodków, schronisk dla bezdomnych, wolontariusze. W mądry sposób należy też jednak doprowadzić do szczepień wśród samych bezdomnych – mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji Św. Brata Alberta, duszpasterz polskich Ormian.

Jest Ksiądz autorem apelu wzywającego ministra zdrowia o to, by Narodowym Programem Szczepień w ramach grup „0” i „1” zostali też objęci pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Dziennych Domów Seniora oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i innych dziennych placówek dla osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego uważa Ksiądz, że to takie ważne?

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Zawody te nie są wymienione w Narodowym Programie Szczepień. Niestety, znając polskich urzędników można żywić obawę, że jak coś nie jest wymienione, to uznają, że nie istnieje. Tymczasem, obok domów stałego pobytu, jest bardzo wiele domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. To takie ośrodki, w których odbywają się różnego rodzaju zajęcia, terapie, warsztaty. Ich podopieczni nie mieszkają w tych ośrodkach, ale przebywają wiele godzin w ciągu dnia. Działalność tych placówek jest dziś zawieszona. Szybkie szczepienia pozwoliłyby na otwarcie tych placówek. I o to apelują organizacje pozarządowe. Kolejną grupą, są bezdomni.

Ale chodzi o szczepienie samych bezdomnych, czy ludzi nimi się opiekujących?

Przede wszystkim szczepieni powinni być pracownicy bardzo licznych ośrodków, schronisk dla bezdomnych, wolontariusze. W mądry sposób należy też jednak doprowadzić do szczepień wśród samych bezdomnych.

To wykonalne?

To jest o tyle trudne, że ludzie ci się przemieszczają, nie mają kontaktu ze służbą zdrowia, są czasem trudni w bezpośrednim kontakcie. Jednak nawet z przyczyn epidemicznych to szczepienie jest ważne. Bo to bardzo duża grupa. Celem naszej petycji jest jedynie uzupełnienie programu szczepień o wymienione grupy społeczne.

Leave A Response