Trzech Króli na Zachodzie, Wigilia na Wschodzie. Szczególny dzień 6 stycznia

Posted on Sty 6 2021 - 3:01am by admin

6 stycznia to dla chrześcijan dzień szczególny. Katolicy obrządku zachodniego obchodzą święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Katolicy obrządków wschodnich i prawosławni – Wigilię Bożego Narodzenia. Ormianie – święto Epifanii, upamiętniające trzy wydarzenia: Narodzenie Boga, Objawienie Pańskie oraz chrzest Jezusa w Jordanie. W krajach tworzących dawną Rzeczpospolitą Obojga Narodów tradycja tego dnia była szczególna. A na Kresach, gdzie było wiele rodzin mieszanych, świętowanie było znacznie dłuższe niż gdzie indziej.

Takich obrazków w tym roku nie zobaczymy w stolicy fot. By Emilio J. Rodríguez Posada – Praca własna, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=497313 zdj. ilustr.

Objawienie Pańskie to upamiętnienie pokłonu, jaki małemu Jezusowi złożyli mędrcy ze Wschodu, w tradycji nazywani też magami bądź królami. Według tradycji katolickiej było ich trzech (w tradycji ormiańskiej dwunastu). Mędrcy przybyli do Betlejem. Król Herod, który ich  ugościł przestraszył się informacji o narodzinach króla żydowskiego. Postanowił Jezusa zgładzić – poprosił więc, by magowie wracając odwiedzili pałac królewski ponownie, powiedzieli gdzie Dzieciątko mieszka, bo też chce oddać mu pokłon. W rzeczywistości chciał w ten sposób do Jezusa dotrzeć, by Go zabić. Królowie ostrzeżeni w śnie przez anioła udali się z powrotem inną drogą, omijając pałac Heroda. Zaś król wpadł we wściekłość i kazał wymordować wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Święty Józef wraz z Maryją i maleńkim Jezusem uciekli do Egiptu, gdzie przebywali do śmierci Heroda.

W sensie teologicznym, pokłon mędrców jest objawieniem się Jezusa całemu światu. W Kościele katolickim tego dnia jest święto nakazane, czyli wierni zobowiązani są do uczestniczenia we Mszy Świętej. Najczęściej w parafiach Msze i nabożeństwa są wg porządku niedzielnego. W świątyniach święci się tego dnia kredę, którą wierni piszą na drzwiach budynku napis K+M+B lub C+M+B. Ma on świadczyć o tym, że w domu mieszkają wierzący, jest też zaproszeniem dla księdza odwiedzającego domy po kolędzie.  6 stycznia od kilku lat ponownie jest dniem wolnym od pracy (w okresie PRL zniósł je Władysław Gomułka). W niektórych rodzinach przyjął się zwyczaj, iż właśnie w Trzech Króli ludzie odwiedzają bądź zapraszają przyjaciół i obdarowują ich prezentami (podczas gdy Boże Narodzenie ma charakter prawie wyłącznie rodzinny). W tym roku jest to rzecz jasna mniej praktykowane, z uwagi na ograniczenia pandemiczne.

Wzajemne odwiedzanie się i wspólne świętowanie w całym trwającym dwa tygodnie okresie Bożego Narodzenia miało też miejsce w zróżnicowanych terenach Kresów Wschodnich, gdzie mieszkali i katolicy, i wierni obrządków wschodnich. Miało to dodatkowe znaczenie, ponieważ dla prawosławnych i katolików obrządku wschodniego, a także Ormian 6 stycznia jest także ważnym dniem. Prawosławni 6 stycznia obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia. Po niej, będą u nich nie dwa, a trzy dni świąt. Z kolei Ormianie obchodzą jedno święto na cześć trzech wydarzeń – Narodzenia Pańskiego, Objawienia Pańskiego (w tradycji ormiańskiej mędrców było 12) oraz chrztu Jezusa w Jordanie.

W Kościele katolickim obchody chrztu w Jordanie są w pierwszą niedzielę po Trzech Królach, niedziela ta kończy okres Bożego Narodzenia.

 

Leave A Response