Wzrasta bezrobocie, spadają płace. Statystyki Mazowsza

Posted on Sty 5 2021 - 3:37am by admin

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. wyniosło 1091,2 tys. osób i było o 2,8 tys. osób, tj. o 0,3 proc. większe niż w październiku 2020 r. oraz o 0,6 tys. osób, tj. o 0,1 proc. większe niż w listopadzie 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

fot. Fred Romero/Wiikipedia By Fred Romero from Paris, France – Warszawa – Centrum LIM & Warszawa Centralna, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76962704

W porównaniu z październikiem 2020 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 4,7 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,3 proc.), informacja i komunikacja (o 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,5 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz przemysł (po 0,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,1 proc.).

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 6608,42 zł i było o 4,1 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 2,4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z październikiem 2020 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 17,3 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 15,6 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 14,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,7 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,5 proc.), informacja i komunikacja (o 1,2 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,5 proc.). Natomiast wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcji przemysł (o 3,4 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,7 proc.). W końcu listopada w Warszawie było 24072 zarejestrowanych bezrobotnych czyli o 396 osób (o 1,6 proc.) mniej niż w końcu października oraz o 6342 osoby (o 35,8 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 11817, co stanowiło 49,1 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,9 proc., a przed rokiem 49,6 proc.) i 16,1 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do października 2020 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 150 osób, tj. o 1,3 proc., a w stosunku do listopada 2019 r. zwiększyła się o 3021 osób, tj. o 34,3 proc.

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

Leave A Response