Statystyki: mniej firm w stolicy

Posted on Sty 5 2021 - 3:29am by admin

fot. Pixabay

W listopadzie do rejestru REGON w Warszawie wpisanych zostało 2415 nowych podmiotów, tj. o 20,7 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Wśród nowo zarejestrowanych podmiotów przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1327 (o 31,8 proc. mniej niż w październiku 2020 r.). Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych była większa o 2,5 proc., w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – o 3,0 proc. W listopadzie w stolicy najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,5 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,7 proc.) oraz informacją i komunikacją (10,0 proc.). W porównaniu z październikiem 2020 r. liczba podmiotów zwiększyła się m.in. w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,7 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,6 proc.). W listopadzie wykreślono z rejestru REGON 1015 podmiotów (wobec 972 w poprzednim miesiącu), w tym 771 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 15,1 proc. więcej). Najwięcej wyrejestrowanych jednostek zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,4 proc.), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (17,6 proc.), informacją i komunikacją (10,4 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

 

 

Leave A Response