Szczepienia w Warszawie. 100 tysięcy do zaszczepienia

Posted on Gru 30 2020 - 4:47am by admin

Ruszył etap „Zero” – szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej, personel pomocniczy i administracyjny. W kolejnych etapach szczepieni będą pensjonariusze domów opieki (etap I), seniorzy powyżej 60. roku życia, służby mundurowe, nauczyciele. W etapie II osoby przewlekle chore oraz zmuszone do częstego kontaktu z ochroną zdrowia, a także pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

fot. Freeimages.com

 W etapie III szczepieni będą przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19.

 Wśród 24-ech szpitali węzłowych, wykonujących sczepienia jest dziewięć miejskich (Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny, Żelazna).

Szczepionki trafiły na razie do trzech z nich – szpitale Inflancka, Czerniakowski i Bielański i rozpoczęły szczepienia. Jak podaje Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, najpierw zaszczepiona zostanie grupa zero – tu szczepienia trwają. Jak podaje ratusz, w Warszawie grupa osób do zaszczepienia w etapie 0 wynosi ok. 100 tys. W miejskich placówkach medycznych tj. w nadzorowanych przez m.st. Warszawę dziesięciu szpitalach oraz przychodniach, mamy ponad 14,7 tys. pracowników, w tym ponad 4 tys. lekarzy oraz 4,5 tys. pielęgniarek i położnych. Z kolei w ośrodkach pomocy społecznej oraz domach pomocy społecznej w Warszawie mamy ok. 3 tys. Pracowników – informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

(UM Warszawa)

Leave A Response