O co chodzi w biskupim herbie

Posted on Gru 20 2020 - 9:00am by admin

Nowy biskup pomocniczy warszawsko-praski, ks. prof. Jacek Grzybowski przyjął biskupie święcenia, hasło „In te Domine speravi – Tobie Panie zaufałem”, a także herb. Diecezja warszawsko-praska wyjaśnie jego symbolikę. 

Pole herbu jest w kolorze czerwieni, który w heraldyce jest symbolem dwóch cnót: odwagi i waleczności, a także miłości do Boga i bliźniego. W symbolice religijnej czerwień jest też kolorem Ducha Świętego, krwi Odkupiciela oraz poświęcenia i żarliwości. Herb Biskupa Jacka łączy w sobie dwa elementy. W górnej części pola widnieje herb rodowy «Prus II Wilcze Kosy» wywodzącej się z północnego Mazowsza rodziny Grzybowskich. Są to dwie wilcze kosy (srebro zastępuje tutaj biel) zachodzące ostrzem na siebie, złączone na dole związką, której koniec opada. Nad nimi zaćwieczony jest półtorakrzyż. Według legendy herbowej w czasach wojny księcia Kazimierza I Odnowiciela z Miecławem, uzurpatorem mazowieckim (XI w.), wojskami polskimi dowodził rycerz herbu Prus. Na pamiątkę pokonania wroga, książę Kazimierz Odnowiciel pozwolił rycerzowi dołączyć do swojego herbu z półtorakrzyżem dwie skrzyżowane kosy, które były w herbie przeciwnika. W dolnej części herbu Biskupa Jacka na rozłożonej księdze położony jest miecz. Są to atrybuty Pawła Apostoła. Księga jest wprawdzie atrybutem wszystkich apostołów, ewangelistów i nauczycieli Kościoła, ale w odniesieniu do św. Pawła ma wymowę najsilniejszą. Apostoł napisał najwięcej listów wchodzących w skład Nowego Testamentu i rozniósł słowo Boże po całym Cesarstwie Rzymskim. Miecz symbolizuje męczeństwo Apostoła Narodów. Jako obywatel rzymski nie został ukrzyżowany, ale ścięty mieczem. Właśnie wyznanie św. Pawła, zapisane w Drugim Liście do Tymoteusza 1, 12: Scio enim, cui credidi – Wiem, komu zawierzyłem, stało się (obok wersetu Psalmu 31, 15: Ego autem in te speravi, Domine – Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie) inspiracją dla zawołania Biskupa Jacka: In te Domine speravi, widniejącego pod herbem. Kapelusz kościelny umieszczony nad herbem wywodzi się z kapelusza pielgrzymiego i przypomina o wędrowaniu do niebieskiej ojczyzny. Przypomina także o nakazie misyjnym, aby głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. Zieleń kapelusza symbolizuje dobrych pasterzy, którzy wiodą swe owce na zielone pastwiska oraz nieskażoną doktrynę wiary, którą dobrzy pasterze powinni karmić powierzoną sobie owczarnię.

(Mat. pras. Diecezja Warszawsko-Praska)

Leave A Response