Ponad miliard na inwestycje. Budżet Mazowsza na 2021 rok

Posted on Gru 16 2020 - 12:14am by admin

Ponad miliard i dwieście milionów złotych na inwestycje, 131 milionów na programy wsparcia. Sejmik Mazowsza przyjął budżet na 2021 rok. To przede wszystkim wsparcie dla samorządów lokalnych oraz dofinansowanie walki z COVID-19. Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku prawie 3,6 mld zł, z czego ponad 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z kolei wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. 639 milionów wyniesie Janosikowe – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

fot. Pixabay

Jak podaje Urząd Marszałkowski,  ponad 422 mln zł. przeznaczone zostanie na kolej,  392 mln zł na Koleje Mazowieckie, a 30, 2 miliona na Warszawską Kolej Dojazdową.  50 milionów województwo przeznaczy na  Port Lotniczy Warszawa-Modlin. 1,2 miliarda złotych przekazane zostanie na inwestycje. 405 milionów inwestycje  w ochronie zdrowia, 384 mln zł. na inwestycje drogowe, a ponad 72 mln zł. na zadania w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 42 mln zł inwestycje w oświacie.

Największe planowane inwestycje w 2021 r.:

ZDROWIE

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego – 91,5 mln zł – środki w całości pochodzące z płatności UE,

modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce – 30 mln zł;

budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 30 mln zł;

modernizacja pomieszczeń II piętra budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – 16 mln zł;

modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 12 mln zł;

modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem – 11 mln zł;

rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o. – 10 mln zł;

przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, dział techniczny i archiwum na akta szpitalne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 10 mln zł;

rozbudowa i modernizacja budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem – 9,3 mln zł;

Ponadto, 2 mln zł  zostaną przeznaczone na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19.

DROGI

budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 – 117 mln zł, w tym 98,6 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014-2020;

rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 – 46,7 mln zł;

droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów – 30 mln zł;

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka-Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 – 21 mln zł;

poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach – 25,7 mln zł;

droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozlowska – 10,9 mln zł;

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie Etap II – 9 mln zł;

budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek – 9,5 mln zł;

budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8 – 12,5 mln zł.

KULTURA:

modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie – 18,5 mln zł;

utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze – 4,6 mln zł;

rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – 3,3 mln zł;

budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – 3,4 mln zł;

modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 4,4 mln zł;

podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – 3,1 mln zł;

odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II – 2,8 mln zł.

OŚWIATA

budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko  13,6 mln zł.

Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie i dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 9,4 mln zł.

Leave A Response