Na strażaków i ochronę powietrza. Na co region wyda pieniądze

Posted on Gru 16 2020 - 1:04am by admin

W przyjętym właśnie budżecie Mazowsza  znalazły się też środki na wsparcie mazowieckich gmin i powiatów. W 2021 roku władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich Ochotniczych Straży Pożarnej.

fot. Freimages.com

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 56,4 mln zł;

Mazowiecki Instrument wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego – 20 mln zł;

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 12 mln zł;

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 – 11 mln zł;

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;

Mazowiecki Instrument Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – 10 mln zł;

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej – 6 mln zł;

Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 4 mln zł;

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze – 1 mln zł;

Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim –  703 tys. zł.

(źródło: mat. pras. Urząd Marszałkowski)

Leave A Response