Po czwartkowym głosowaniu. Bieda budżet na ciężki rok

Posted on Gru 13 2020 - 12:03am by admin

20,5 miliarda złotych przychodu, 21,63 miliarda wydatków, ponad miliard deficytu. 10 grudnia Rada Warszawy przegłosowała budżet miasta na 2021 rok. Po roku pandemii szykują się ostre cięcia w wydatkach miasta. Braknie kasy na m. in. tramwaj na Wilanów, obwodnicę Śródmieścia, tramwaj na Gocław. Rozbudowa II Linia Metra,  Szpital Południowy, dofinansowanie Tramwajów Warszawskich, to najdroższe inwestycje planowane na 2021 rok. Na inwestycje ogólnomiejskie przeznaczonych zostanie 1,999 mld zł.,  623 mln zł. na inwestycje dzielnicowe.

Budowa II linii metra  będzie najdroższą inwestycją w 2021 roku fot. ZTM

 

 

 

 

   

Budżet w 2021 roku zakłada dochody na poziomie 20,566 mld zł., wydatki na poziomie 21,630 mld zł., zaś deficyt wynieść ma 1,065 mld zł. – czytamy na stronie ratusza. Wzrośnie zadłużenie, w 2021 roku zwiększy się o 9,7 proc.  (523 mln zł) – do poziomu 5,933 mld zł, na koniec roku poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 28,8%. Wydatki bieżące z budżetu m.st. Warszawy w 2021 roku wyniosą 18,822 mld zł. W tym: edukacja – 4,935 mld zl., transport i komunikacja – 3,534 mld zł, ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 3,488 mld zł., finanse i różne rozliczenia – 1,615 mld zł., gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,684 mld zł.,  zarządzanie strukturami samorządowymi – 1,424 mld zł., ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 1,072 mld zł., kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 489 mln zł., bezpieczeństwo i porządek publiczny – 335 mln zł., rekreacja, sport i turystyka – 205 mln zł.,  Oto na co przeznaczone zostaną pieniądze:

951,6 mln zł na budowę II linii metra,

123,4 mln zł na budowę Szpitala Południowego,

100 mln zł na dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,

90 mln zł na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej,

51 mln zł na modernizacje kotłowni,

50 mln zł na wkład do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego,

48,4 mln zł na rozbudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,

35,3 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka – Jeziorańskiego,

33,5 mln zł na pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe,

33,2 mln zł na budowę kolektora dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych dzielnic,

29,1 mln zł na budowę linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej – prace przygotowawcze, pozyskanie nieruchomości i budowę układu drogowego,

24,9 mln zł na refundację wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II”,

24,9 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3,

23 mln zł na budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German,

21,4 mln zł na rewitalizację Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (część 2).

(źródło: UM Warszawa)

 

Leave A Response