O kotach, ptakach i nietoperzach. Konkursy dla mieszkańców

Posted on Gru 1 2020 - 7:31am by admin

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolnożyjącymi, polegająca na ich dokarmianiu, odławianiu w celu kastracji, sterylizacji i leczenia, to temat konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Drugi konkurs dotyczy ptaków, nietoperzy i kotów, działań edukacyjnych na temat żyjących w mieście zwierząt.

fot. Pixabay zdj. ilustr.

 

Konkurs na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt ogłosił urząd miasta. Wśród zadań znalazły się: sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, zakup karmy, wsparcie społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, odławianie kotów wolno żyjących w celu przeprowadzenia zabiegów kastracji, sterylizacji lub leczenia, udział w interwencjach dotyczących bytowania kotów wolno żyjących na terenie Warszawy i ochrony ich miejsc bytowania oraz organizowanie miejsc bytowania kotów wolno żyjących i opieka nad nimi – informuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. To niejedyny „zwierzęcy konkurs” ogłoszony przez miejski samorząd. „Konkurs na działania edukacyjne o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście ogłosił urząd miasta. Celem zadania jest „podniesienie świadomości i poziomu wiedzy o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących na terenie m.st. Warszawy oraz kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie ich ochrony” – czytamy.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response