Na Mazowszu wzrosło bezrobocie, za to większe zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Posted on Gru 1 2020 - 8:47am by admin

Liczba bezrobotnych w październiku była aż o 40,2 proc. większa niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Wzrost w stosunku do września wyniósł 0,2 proc. – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.  Wzrosło za to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie – wynika z danych statystycznych.

Warszawa, fot. Freeimages.com

W końcu października 2020 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 24468 osób i była o 43 osoby, tj. o 0,2 proc. większa niż w końcu września 2020 r. oraz o 7013 osób, tj. o 40,2 proc. większa niż w analogicznym okresie 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 11967, co stanowiło 48,9 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,8 proc., a przed rokiem 50,1 proc.) i 16,4 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do września 2020 r. liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 55 osób, tj. o 0,5 proc., a w stosunku do października 2019 r. zwiększyła się o 3229 osób, tj. o 37,0 proc.

Wzrosło za to zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku 2020 r. wyniosło 1088,4 tys. osób i było o 1,6 tys. osób, tj. o 0,1 proc. większe niż we wrześniu 2020 r. oraz o 2,8 tys. osób, tj. o 0,3 proc. większe niż w październiku 2019 r. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 1,5 proc.), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz przemysł (po 0,4 proc.), informacja i komunikacja (o 0,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (po 0,2 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 2,2 proc.), budownictwo (o 0,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,1 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response