Wzrosła sprzedaż wyrobów farmaceutycznych oraz artykułów spożywczych

Posted on Paź 30 2020 - 2:24pm by admin

Urząd Statystyczny w Warszawie podał dane dotyczące sprzedaży w działąch przetwórstwa przemysłowego.

fot. Freeimeages.com, zdj. ilustr.

Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego wzrost sprzedaży wystąpił m.in. w: produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 49,6 proc.), produkcji wyrobów tekstylnych (o 42,7 proc.), produkcji artykułów spożywczych (o 28,3 proc.), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 23,1 proc.), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 18,6 proc.), pozostałej produkcji wyrobów (o 11,1 proc.), produkcji urządzeń elektrycznych (o 9,9 proc.), produkcji wyrobów z metali (o 8,4 proc.), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,5 proc.), produkcji mebli (o 3,5 proc.), produkcji metali (o 1,6 proc.), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,1 proc.), produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 0,2 proc.) – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. Spadek sprzedaży odnotowano m.in. w: produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 27,2 proc.), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 23,1 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 15,6 proc.), produkcji odzieży (o 14,6 proc.), produkcji maszyn i urządzeń (o 9,1 proc.), produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 8,8 proc.), produkcji napojów (o 5,2 proc.), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,1 proc.), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,8 proc.), naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 0,1 proc.). W porównaniu z sierpniem 2020 r. mniejsza była sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 11,5 proc.), sprzedaż mebli, rtv, agd (o 8,2 proc.), sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,4 proc.), sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 2,5 proc.), sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 2,0 proc.), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 1,4 proc.). Natomiast większa była sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 15,1 proc.), sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 7,2 proc.), pozostała sprzedaż (o 4,6 proc.), sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (o 3,6 proc.).

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response