ZDM ogłosił audyt przejść w Wilanowie

Posted on Paź 28 2020 - 12:11pm by admin

Wilanów jest czwartą tegoroczną dzielnicą, w której Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

fot. ZDM

„Zbadaliśmy w niej 97 przejść. 19 otrzymało noty 0 lub 1, kwalifikujące je do poprawy bezpieczeństwa” – informują drogowcy. „Na podstawie wyników audytu podejmiemy decyzję, jakich dokonać poprawek na ocenionych na 0 lub 1 zebrach i w ich otoczeniu, by stały się bezpieczniejsze. Zmiany na pewno będą wiązały się z ingerencją w infrastrukturę. Zastosowane rozwiązania będą różne w zależności od lokalizacji zidentyfikowanych problemów. Tak było do tej pory przy najniżej ocenionych przejściach – np. tam, gdzie główny problem stanowiła nadmierna prędkość kierowców, skuteczniejszym rozwiązaniem okazywała się instalacja progów zwalniających niż kosztowna budowa sygnalizacji świetlnej. Jednak np. w miejscach, gdzie w sąsiedztwie krzyżują się drogi, lepszym sposobem poprawy bezpieczeństwa stawało się wyposażanie przejść w azyle dla pieszych czy w sygnalizację” – dodaje ZDM.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response