Połowiczny lockdown na terenie kraju. Cała Polska czerwoną strefą

Posted on Paź 25 2020 - 12:11am by admin

W lokalu gastronomicznym jedzenie tylko z dostawą, bądź na wynos. Zamknięte siłownie, pływalnie, gastronomia. Praca zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Zakaz przemieszczania się dla osób poniżej 16. roku życia bez opieki osób starszych. Od soboty, 24 października, cała Polska objęta została czerwoną strefą. A w samej strefie zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia.

fot. ODH

Oprócz zmian dotychczas obowiązujących w strefie czerwonej są wprowadzone zmiany dodatkowe. Są to:

objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;

zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;

max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych. W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

(mat. pras. www.gov.pl )

Leave A Response