Nadzór Budowlany: Obiekt Skry niebezpieczny

Posted on Paź 24 2020 - 12:05am by admin

Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał zabezpieczenie obiektów na terenie kompleksu „Skra” – informuje urząd miasta.

fot. Robert Danieluk/By Robert.danieluk – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62362747

„Pomimo wyroku sądu Warszawa nie włada faktycznie nieruchomością, dlatego nie możemy przeprowadzić samodzielnie wskazanych w decyzji robót zabezpieczających” – tłumaczą urzędnicy.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response