40-lecie Sierpnia 80. Jest co świętować

Posted on Sie 31 2020 - 4:51am by admin

 Wokół Sierpnia 1980 roku narosło wiele kontrowersji, mitów, sporów. Spotkałem się z głosami, że nie należy tego dnia świętować, ponieważ karnawał Solidarności zakończył się 13 grudnia i zdławieniem ruchu przez komunę.

fot. Wisstula/Wikipedia By Wistula – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15460197

Okrągły stół był zdradą, umocnił komunę (twierdzi część prawicy), transformacja ustrojowa była nieszczęściem i doprowadziła do upadku wielu zakładów pracy, bezrobocia (to argumenty części lewicy), Solidarność to patrzenie w przeszłość, miała swoje zasługi, ale jej hasła to anachronizm (to z kolei argumenty części liberałów). Jak jest naprawdę? Nie ma to znaczenia. Bo w istocie liczy się fakt rzeczywistego znaczenia wielomilionowego ruchu. Odegrał on ogromną rolę w dziejach świata. Był wydarzeniem bez precedensu. Podważanie znaczenia tego ruchu jest kolejnym elementem deprecjonowania polskich zwycięstw. Niezależnie jak oceniamy samą transformację, naprawdę jest co świętować.

Leave A Response