Miasto ogłosiło wyniki rekrutacji do szkół

Posted on Sie 14 2020 - 2:44am by admin

Znane są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (na rok szkolny 2020/2021). Do warszawskich liceów techników oraz szkół branżowych I stopnia zostało zakwalifikowanych 18 660 absolwentów – informuje urząd miasta.

fot. Adrian Grycuk/Wikipedia
By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61340049

„Na chętnych czeka w tym roku 20 468 miejsc w 162 szkołach ponadpodstawowych – 98 liceach ogólnokształcących, 45 technikach i 19 szkołach branżowych I stopnia. W tym etapie rekrutacji wzięło udział ponad 20,5 tys. absolwentów szkół podstawowych. Do przyjęcia zakwalifikowano 18 660 z nich, w tym 413 laureatów (do liceów ogólnokształcących – 386 a do techników – 27). 42,7 proc. zakwalifikowanych to uczniowie spoza Warszawy. 1 310 kandydatów nie dostało się do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły (można było aplikować do nieograniczonej liczby placówek)” – wylicza. Do 18 sierpnia (wtorek) do godz. 15 kandydaci będą potwierdzali wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą w niej złożyć oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). 19 sierpnia (środa) o godz. 14 znane będą wyniki i ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych. W tym samym dniu o godz. 16 w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie: edukacja.warszawa.pl pojawi się informacja o wolnych miejscach. Uczniowie niezakwalifikowani do żadnej ze szkół będą mogli składać podania o przyjęcie w wybranej placówce z tej listy. „O przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły” – dodają urzędnicy.

(Warszawski Serwis Prasowy) 

Leave A Response