Mazowsze zniknie? Krążą takie pomysły

Posted on Lip 25 2020 - 12:02am by admin

Rząd raczej nie zdecyduje się na wprowadzenie 49 województw. Jednak sam fakt, że taki pomysł się pojawił w przestrzeni publicznej skłania do refleksji. Bo oznaczałby, że nie tylko wydzielona zostałaby Warszawa z okolicznymi gminami. Ale, że wiele województw nawiązujących do historycznych nazw przestałoby istnieć. Dotyczyłoby to między innymi Mazowsza.

Podział administracyjny Polski na 49 województw z lat 1975 – 1998, na czerwono województwo warszawskie fot. Akira/Wikipedia By Akira – POL Voivodships 1975.svg, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1478215

Przypomnijmy, że podział Polski na 49 województw obowiązywał od czasów Edwarda Gierka, czyli od roku 1975. Było 49 województw, zlikwidowano powiaty. Powrót do starego podziału byłby rozwiązanie niedobrym. Z kilku powodów. Po pierwsze – zwiększyłby centralizację władzy, osłabił samorząd, co państwu też by nie służyło. Po drugie – likwidacja powiatów spowodowałaby mocne konflikty społeczne z miejscowościach, które powiatami być by przestały. Po trzecie – nastąpiłby rozrost centralnie sterowanej biurokracji państwowej. Po czwarte – zlikwidowane by zostały regione nawiązujące do pięknej historii – jak Mazowieckie, Małopolskie. Wróciłyby wprawdzie województwa – warszawskie, płockie, radomskie, siedleckie, ale miasta takie jak Białobrzegi, Grójec, traciłyby funkcje powiatów. Na szczęście wiele wskazuje na to, że powrotu do tego pomysłu nie ma. Trwa natomiast dyskusja o korekcie podziału administracyjnego tak, by wydzielić Warszawę z Mazowsza, czy województwo koszalińskie. Tu dyskusje i debaty się toczą. (az).

Leave A Response