3 Maja – święto pierwszej Konstytucji w Europie

Posted on Maj 3 2020 - 1:39pm by admin

3 Maja 1791 roku uchwalona została w Rzeczpospolitej Obojga Narodów Konstytucja 3 Maja. Pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, druga po amerykańskiej na Świecie. Była jedną z ostatnich prób ratowania niepodległości państwa. Nie udało się, jednak tradycja Konstytucji była ważnym odniesieniem dla polskiej tożsamości w okresie walki o niepodległość.

Jan Matejko Konstytucja 3 Maja, Domena Publiczna

Sama Konstytucja znosiła słabości ustrojowe Rzeczypospolitej – liberum veto, wolną elekcję (wprowadzała dynastię). Wprowadzała stałą armię. Prawo 3 Maja zostało zaatakowane przez magnacką opozycję oraz kraje ościenne. Wojna w obronie Konstytucji zakończyła się klęską obozu patriotycznego i II rozbiorem Polski. Król Stanisław August Poniatowski przystał do Targowicy. A kolejna próba ratunku – Powstanie Kościuszkowskie zakończyło się kolejną klęskę i III rozbiorem. Polska zniknęła z mapy Europy. Jednak mit 3 Maja był ważnym fundamentem polskiej misji niepodległościowej w kolejnych latach. W II RP rocznica uchwalenia Konstytucji była świętem państwowym. W PRL święto to zostało zniesione i zakazane. Przywrócone w 1990 roku. od 2007 roku 3 Maja jest też świętem państwowym na Litwie.
3 Maja jest też ważnym świętem w Kościele katolickim – jest to święto Matki Bożej Królowej Polski. (maks). 

Leave A Response