Z teatru Kubuś do Guliwera

Posted on Mar 10 2020 - 8:05am by admin

 

Komisja konkursowa wybrała dyrektora Teatru Lalek Guliwer. Został nim Robert Drobniuch – reżyser teatralny i menadżer kultury. Obejmie stanowisko od 1 września.

fot. freeimages.com zdj. iludtr.

„Robert Drobniuch wykazał się znajomością specyfiki pracy w teatrze dla dzieci i teatrze lalek, ma również doświadczenie w zakresie edukacji kulturalnej. Ponadto, w ocenie Komisji, kandydat w najpełniejszy sposób opisał doświadczenie w zarządzaniu instytucją, prowadzeniu polityki finansowej i kadrowej, współpracy z podmiotami zewnętrznymi, a także w fundraisingu. Przedstawiona koncepcja programowa zawierała plan rozwoju instytucji z zachowaniem dotychczasowej linii programowej. Kandydat zaproponował rozwój repertuaru i zespołu artystycznego konsekwentnie dążący do wizji nakreślonej w koncepcji, tj. stworzenia miejsca rozpoznawalnego i odnoszącego sukcesy zarówno w Warszawie, jak i na mapie kulturalnej Polski” – uzasadnia komisja. Robert Drobniuch od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach, gdzie był bardzo wysoko oceniany. Urodził się w 1981 roku w Białymstoku. Jest absolwentem m. in. reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz podyplomowych studiów reżyserii opery i innych form teatru muzycznego na PWST w Krakowie.

(Warszawski Serwis Prasowy)

Leave A Response